Skræddersyet Google Ads-analyse

Få en second opinion på din Google Ads-konto

Få kvalitetstestet din Google Ads-konto af erfaren specialist med fokus på afkast og uudnyttet potentiale. Du får en letforståelig analyse med konkrete optimeringsmuligheder specifikt til din forretning. Google Ads-analysen forholdes 100 pct. fortrolig.

Handlingsplan med konkrete anbefalinger

Performancebaseret Google Ads-analyse med konkrete anbefalinger

Er din Google Ads-konto lige så effektiv som den kunne være? Har du mistanke om, at annoncebudgettet ikke anvendes optimalt eller der ligger uforløst potentiale – så har du højst sandsynligt ret!

Second opinion på din Google Ads-konto

Hos Fremgang.nu kvalitetstestes din Google Ads-konto ved at tjekke om teknikken lever op til best-practice og hvorvidt strategien er relevant for din virksomhed/branche. Resultatet er en håndgribelig handlingsplan i et letforståeligt sprog som identificerer eventuelle besparelser samt potentiel meromsætning.

Analysen er et over-all performancetjek som evaluerer effektiviteten af dine kampagner. Heriblandt hvilke positive tendenser som kan opskaleres samt hvilke faldgruber som dræner budgettet. Formålet med analysen er at skabe klarhed over status quo, så I fremadrettet kan træffe markedsføringskritiske beslutninger på et oplyst grundlag.

Analysen indeholder

Konverteringssporing

Konverteringer er ikke kun resultatet (og formålet) med Google Ads, men er selve drivkraften i budstrategierne. En Google Ads-konto uden konverteringssporing svarer til at fægte i blinde og evaluering af kontoens øvrige parametre som strategi og teknisk set-up vil blive baseret på et subjektivt skøn.

Med korrekt opsat konverteringssporing danner man fundamentet for kampagnernes primære fokus. Hvad enten det drejer sig om e-handel for en webshop eller leadbaseret i form af formularer, opkald, downloads mm.

Konto- og kampagnestruktur

En hensigtsmæssig konto- og kampagnestruktur er forudsætningen for at sætte kritiske data i spil og dermed træffe de nødvendige optimeringshandlinger. Der findes ikke en ”one size fits all” struktur, men som annoncør og marketingsansvarlig skal der være transparens og fornuft i kontoens opbygning, så kontrollen og overblikket bevares.

Er der rød tråd mellem kampagnens primære formål og annoncen som slutbrugeren ser i sin browser? Har de mest profitable kampagner fået tildelt størstedelen af budgettet?

Kampagner og annoncegrupper

Kampagnerne skal afspejle annonceringens formål og forudsætter en strategisk forståelse for din forretning og et teknisk mindset som kan følge målsætningen til dørs. Annoncegrupperne fungerer som fininddeling af kampagnens overordnede strategi. Er den geografiske afgrænsning tilpasset nogenlunde eller afstemt præcist for at undgå spildt annoncebudget på irrelevante målgrupper? Er der rød tråd mellem budgetterne og budstrategierne, så de vigtigste og bedst performende kampagner prioriteres? Leder dine DSA-kampagner brugerne ind til landingpages der afspejler intentionen bag forespørgslen – eller vilkårligt ud fra Googles indeks?

Søgeord og søgetermer

Rapporten ’søgetermer’ afslører med det samme virkeligheden mellem strategi og praksis. Vi oplever gang på gang, at konto, kampagner og annoncegrupper er opsat fornuftigt og efter best-practice, men at budget og strategi går op i hat og briller, når man får øjnene op for, hvad ens annoncer reelt set kommer frem på i søgeresultaterne.
Man vil uundgåeligt opleve irrelevante søgetermer som Google Ads-annoncør, men i Fremgang.nu har vi et princip om at ethvert søgeordstema skal følges op af en negativ søgeordsliste. Negative søgeord bør/skal prioriteres og er en nem – men på mystisk vis sjælden anvendt – optimeringsmulighed.

Annoncekvalitet og udvidelser

Optimering og vækstmuligheder

Landingpage

Optimering af websitet afviger fra Google Ads-analysen, men er ikke desto mindre en essentiel disciplin for at opnå bedst mulig kampagneperformance. En uhensigtsmæssig landingpage kan derudover påvirke brugerens adfærdsmønstre og sende misvisende datasignaler tilbage til Google Ads-kontoen.

En rød tråd fra brugerens søgning til annonce til landingpage vil ikke kun øge sandsynligheden for en konverteringshandling, men vil sænke kampagnens over-all omkostninger via en forbedret quality score. Google belønner så at sige den ideelle brugeroplevelse fra søgeresultatet på Google til landingpage.

– Er der attraktive budskaber og tydelige call-to-actions i både annoncetekst såvel som landingpage?
– Er landingsiden informativ og fyldestgørende eller kan indholdet deles op i separate emner? Eller er indholdet tyndt og spredt ud og bør grupperes i færre emner?

Samarbejdet med Fremgang.nu

Specialistbureau med holdning

I et samarbejde med Fremgang.nu får du et dedikeret og specialiseret Google Ads-bureau som evner at kombinere best practice og machine learning fra Googles motorrum med reel indsigt og forståelse for kundens forretning.

Digital synlighed. Målbart afkast.

Har I vækstambitioner eller ønsker et uforpligtende helbredstjek af jeres nuværende indsats på Google Ads, så kontakt Fremgang.nu og få en ærlig snak. Har du først mistanke om dårlig performance, så har du sandsynligvis ret. Brug kontaktformularen eller ring på tlf. 22 27 17 97

  • trending_up Specialistbureau
  • trending_up Proaktiv
  • trending_up Ærlig sparring

Strategi. Eksekvering. Optimering.