Markedsføring for tandlæger | Alt du skal vide (2022)

Tandlægebranchen og Google Ads hænger sammen som tandretning og Invisalign. Man kan godt leve uden, men når man først ser resultatet, så skulle man være startet for længst.

Google Ads er suverænt det mest effektive annonceringsværktøj for tandklinikker som ønsker at tiltrække nye patienter via øget online synlighed i tandklinikkens lokalområde. Årsag? I dette sekund søger potentielle patienter på Google efter tandlæge og tandbehandling. De skal ikke ”sælges” noget eller overtales, da de i forvejen aktivt efterspørger det, du tilbyder. Patienterne ønsker først og fremmest en lokal og tilgængelig tandlæge som afspejler tillid og tryghed. Kan du sætte flueben ud fra det, så er (eller bliver) Google Ads din foretrukne marketingskanal – og muligvis den eneste.

Specialist i tandlægebranchen

I tandlægebranchen er betegnelsen ’specialist’ forbeholdt tandlæger med en godkendt videreuddannelse og stempel fra Sundhedsstyrelsen. Det er ikke tilfældet i marketingsbranchen. Her er vi alle specialister for et godt ord. Hos Fremgang.nu har vi erfaring fra flere brancher, men tillader at kalde os specialist i én; tandlægebranchen.

Gennemtestet setup

Med +7 års samarbejde med tandklinikker og specialtandlæger i hele landet, årlig håndtering af 7-cifrede annoncebudgetter, eksekvering af hundredvis af kampagner, split-testede budskaber og målgrupper, så har det skabt indblik – på godt og ondt – i tandlægebranchen og en indgangsvinkel til marketing som stikker dybere end normalen.

Den erfaring har i løbet af årene formet et skalérbart og dynamisk Google Ads-setup som passer til enhver tandklinik. Fra den lokale tandlæge i yderområderne til den landsdækkende kæde.

Google Ads er den ambitiøse tandlæges #1 marketingprioritet

Nedenstående illustrerer, hvordan en søgning på Google ser ud på henholdsvis desktop (pc/mac) og smartphone, når der søges efter en tandlæge i brugerens lokalområde – i dette tilfælde ”tandlæge aarhus”:

På desktop optager annoncerne fra Google Ads altså 70 pct. af skærmen, mens annoncer på smartphones optager 100 pct. af skærmen. Resultatet taler for sig selv og kan ikke modargumenteres eller udfordres af øvrige marketingsindsatser – online som offline. Er du ikke synlig, når patienterne aktivt efterspørger dig, så kan du være sikker på, at dine konkurrenter er.

Efterspørgslen på tandbehandling stiger online hvert år
Google Ads har én begrænsning; efterspørgsel. Der skal være tilstrækkeligt med brugere som aktivt efterspørger tandbehandling før Google Ads overhovedet er aktuelt.

Nedenstående graf viser udviklingen af tandlægerelaterede søgninger på Google siden 2004. Tendensen er konstant opadgående – og ”mudres” kun afslutningsvis som følge af covid-19 pandemien, hvor online adfærdsmønstre blev ændret radikalt.

Bliv altdominerende med Google Ads
Annoncerne fra Google Ads er altså altdominerende, når brugerne på Google efterspørger tandbehandling og efterspørgslen er konstant stigende gennem de seneste 15 år.

Selvom situationen er gunstig hvad angår tiltrækning af nye patienter og deraf afkast af annoncekronerne, så bør man som klinikejer ikke stille sig tilfreds. For marketingsindsatsen kan struktureres med henblik på at opnå lavest mulige konverteringspriser for at tiltrække en ny patient.

Selvom efterspørgsel er markant og stigende, så kan tandklinikkerne med fordel konvertere patienternes varierende behov direkte over i annonceringen. Er patienten enten prisbevidst, på udkig efter tandregulering, har tandlægeskræk eller kendetegnet ved øvrige tendenser, så bør annonceringen og budgetterne tilpasses tandklinikkens endelige marketingformål. For hvorfor annoncere for generel tandeftersyn, hvis kapacitet og tomstolsprocent er størst ved de (special)tandlæger som tilbyder tandregulering?

4 fordele: derfor tiltrækker Google Ads nye patienter

Den klare forskel mellem Google Ads og andre annoncetjenester som eksempelvis Facebook/Meta, er, at annoncer på Google kun eksponeres, når brugeren aktivt efterspørger det.

  1. Annoncer på Google vises kun, når brugere efterspørger det, du tilbyder. Annonceringen er søgeordsdrevet, så matchet mellem tandklinik og patient er 100 pct. relevant og foranlediget af patienten. Google er det eneste medie, hvor man rammer en målgruppe der er “on a mission”.
  2. Dine mest relevante patientforespørgsler kommer fra klinikkens lokalområde. Målret derfor kampagnernes geografiske afgrænsning til nærområdet – og undgå spildte annoncekroner.
  3. Tilføj adresseudvidelse og telefonnummmer. Udnyt Google Ads’ annonceudvidelser såsom opkalds- og adresseudvidelse, så potentielle kunder hurtigt kan se klinikkens placering og kontaktoplysninger.
  4. Justér din annoncering alt efter behov. Omkostningerne til Google Ads styres 100 pct. af annoncøren og kan op- og nedjusteres alt efter travlhed på klinikken.

Vil du have en gratis gennemgang af dit Google Ads Setup?

Hos Fremgang.nu har vi specialiseret os i at lave effektiv annoncering for tandlæger. Ring eller skriv, så giver vi en gratis gennemgang af jeres nuværende annonce setup – og et bud på hvilke forbedringer der kan laves

Ring eller skriv en mail


phone 22 27 17 97


mail bjorn@fremgang.nu

bjorn_stoklund